Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Boliden får bearbetningskoncession i Rävliden

Foto: Tomas Westermark/Boliden
Foto: Tomas Westermark/Boliden
Publicerad av
Simon Matthis - 29 okt 2018

Boliden får bearbetningskoncession för Rävlidenfyndigheten. Det innebär att Boliden kan påbörja processen med att få tillstånd och prospektera för en ny underjordsgruva i Kristineberg i Lycksele. Bearbetningskoncessionen avser guld, koppar, silver, bly och zink.

Om gruvan blir verklighet blir det en expansion av den befintliga gruvan i Kristineberg.

Malmen kommer att transporteras till Boliden Mineral AB:s anrikningsverk i Boliden. En ny väg kommer då att anläggas för transporter till och från fyndigheten och inom koncessionsområdet planeras ett ventilationsschakt.  

Rennäringen skulle påverkas av gruvbrytningen, men Länsstyrelsen gör bedömningen att de samhällsekonomiska fördelarna med att fortsätta gruvbrytning i området och därmed fortsatta arbetstillfällen överväger den tillkommande påverkan på rennäringen.

Annons