Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Ny gruva i Bjuråker kan ge 70 jobb

Foto: Tomihahndorf/Wikimedia Commons
Foto: Tomihahndorf/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 02 nov 2018

Svenska Vanadin AB har ansökt om koncession i Bjuråker och har för avsikt att bedriva gruvbrytning i den planerade Brickagruvan om verksamheten ges miljötillstånd. Ansökan ligger nu hos mark- och miljödomstolen. En tidigare ansökan avvisades 2015.

Planen är att utvinna vanadin, ett material som klassats som en strategiskt viktig metall av svenska myndigheter

Nyligen arrangerade Folkets hus i Delsbo ett välbesökt informationsmöte med representanter från Svenska Vanadin. Enligt Ljusdals-Posten, som deltog på mötet, sade företrädare för Svenska Vanadin att gruvbrytningen väntas ge 60-70 årsarbeten och utöver det behövs ytterligare entreprenörer.

Deltagarna på mötet bekymrade sig en del för riskerna med gruvbrytning.

I malmkroppen förekommer en del uran och svavelhaltiga material som enligt gruvbolaget måste hanteras med större försiktighet för att inte förorena vattendrag. Uranet kommer att deponeras på platsen.

- Uranet kommer inte att läcka ut eftersom det kommer att deponeras i syrefri miljö som ligger under grundvattennivån i deponin, säger konsulten Matz Jönsson Forsell till Ljusdals-Posten.

 

 

Annons