Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Fallet med Talvivaara-gruvan går till Högsta domstolen

2012 rann miljontals liter giftigt vatten ut från jättegruvan Talvivaara i Finland, en av de värsta miljö­olyckorna i landets historia. Det resulterade i en utdragen miljöbrottshärva, som saknar motstycke i finländsk brottshistoria. Foto: Wikipedia, kredit: Antti Lankinen
2012 rann miljontals liter giftigt vatten ut från jättegruvan Talvivaara i Finland, en av de värsta miljö­olyckorna i landets historia. Det resulterade i en utdragen miljöbrottshärva, som saknar motstycke i finländsk brottshistoria. Foto: Wikipedia, kredit: Antti Lankinen
Publicerad av
Markku Björkman - 05 nov 2018

När gruvbolaget Talvivaaras gruvverksamhet i Sotkamo inleddes 2008, tog det inte länge innan den första gipsfällningsbassängen började läcka och avfallsvatten rann okontrollerat ut i naturen. Det här var startskottet på en omfattande miljökatastrof och en utdragen miljöbrottshärva, som saknar motstycke i finländsk brottshistoria.

Högsta domstolen i Finland beviljade i början av november i år partiellt besvärstillstånd för gruvbolaget Talvivaaras tidigare verkställande direktör och styrelseordförande, Pekka Perä, och bolagets tidigare produktionschef, Lassi Lammassaari, skriver nättidningen Svenska Yle.

Besvärstillstånd har beviljats till den del där det är fråga om tolkningen av strafflagens bestämmelse om miljöförstöring.

Tolkningsfrågan är om kriteriet för miljöförstöring har uppfyllts i en situation där utsläppen av avloppsvatten från gruvan har innehållit avsevärt högre halter miljöskadliga substanser än vad bolaget uppskattat i sin ansökan om miljötillstånd, men inga exakta utsläppsgränser för ifrågavarande substanser har ställts i det beviljade miljötillståndet.

Ytterligare ett besvärstillstånd ska behandlas. HD beviljade även besvärstillstånd till Perä i en fråga som gäller förfarandet i hovrätten.

Hannu Natunen, som varit verkställande direktör och produktionsdirektör i bolaget, har också ansökt om besvärstillstånd. Högsta domstolen har ännu inte tagit ställning till hans ansökan.

I den exceptionella miljörättegången gällande gruvbolaget Talvivaara i Sotkamo i Kajanaland har händelser under perioden 2004-2013 behandlats.

Efter att gruvdriften i Talvivaara inleddes visade det sig att det i avloppsvattnet från gruvan förekom miljöskadliga halter av natrium, sulfat och mangan. Rovaniemi hovrätt har ansett att miljötillståndet inte gav rätt till utsläpp ifall de faktiska utsläppen väsentligt avvek från vad sökanden uppgett när miljötillståndet söktes.

Hovrätten har dömt Perä till ett 6 månader långt villkorligt fängelsestraff för grov miljöförstöring och Lammassaari till 60 dagsböter för miljöförstöring.