Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Epiroc förvärvar gruvutrustningsdistributör i Estland

Foto: Epiroc
Foto: Epiroc
Publicerad av
Simon Matthis - 06 nov 2018

Epiroc har förvärvat Sautec A.S., en estnisk distributör av gruv- och anläggningsutrustning.

Sautec är baserat i Tallinn, Estland, och är också aktiv i Lettland och Litauen. Bolaget distribuerar underjordsgruvutrustning samt demoleringsverktyg för anläggningsindustrin, med relaterade reservdelar, service och förbrukningsvaror. Bolaget har sex anställda. 

Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

Sautec blir del av Epirocs division Mining and Rock Excavation Service. Bolagets hemsida, endast på estniska, är http://www.sautec.ee.