Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Svenska företag ska göra indiska kolgruvor lönsammare

Foto: Lots Group
Foto: Lots Group
Publicerad av
Simon Matthis - 12 nov 2018

Det finns stora effektivitetsvinster att göra inom transporter i gruvindustrin. Det är ledstjärnan för Lots Group, ett dotterbolag till Scania, och Scania som i ett samarbetsprojekt ska försöka göra det indiska gruvbolaget VPR Mining Infras kolgruvor mer lönsamma.

-Vi genomför realtidsanalyser och övervakar historiska data om cykeltider, lasttider och andra operationskritiska parametrar. En genomgripande förståelse av det nuvarande tillståndet är avgörande för att kunna identifiera rätt åtgärder och motåtgärder, säger Tobias Hespe, projektledare på Lots Group i ett pressmeddelande.

För att utvärdera förbättringsarbetet övervakar projektgruppen olika parametrar som direkt påverkar kundens lönsamhet.  

-Vi följer körsträckor, nödvändiga serviceintervaller och andra parametrar som påverkar lastbilarnas tillgänglighet och systemets prestanda, säger Jon Fangel, projektledare på Scania Mining, som kommer att följa fordonen under de två åren som projektet pågår.

VPR följer projektet med stort intresse då tidigare analyser visat att man kan göra besparingar på upp till 25 procent inom vissa områden.

Huvuduppgiften för företaget består nu i att avlägsna massor för att nå underliggande kollager. I gruvan är 135 lastbilar och cirka 20 lastare i arbete. I Nigahi-gruvan transporterar de årligen bort cirka 50 miljoner ton schaktmassor. Gruvan ligger i Madhya Pradesh-regionen i centrala Indien. VPR Mining Infra driver två liknande projekt i området som också kan ingå i ett framtida samarbetsprojekt.

Annons