Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Batterifabrik kan byggas i Jämtland

Foto: Géry Parent/Wikimedia Commons
Foto: Géry Parent/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 20 nov 2018

En av världens största vanadinfyndigheter återfinns i Häggån i Bergs kommun i Jämtland. Vanadis Battery Metals AB, som äger fyndigheten, undersöker nu möjligheterna att etablera en anslutande vanadinbearbetnings- och batteriproduktionsanläggning.

Intresset för storskaliga batterier (Vanadium Redox Flow Batteries), är enormt, liksom potentialen i vanadinfyndigheten i Häggån, skriver företaget i ett pressmeddelande. Deras förhoppning är att få tillstånd att bryta vanadin inom tre-fyra år, och därefter bygga en vanadinbearbetnings- och batterifabriks-anläggning med Europa som huvudmarknad.

– Projektet tar avstamp i Sveriges utvecklade miljö- och arbetsmiljölagstiftning och landets starka innovationskraft, säger Peter Reeve, styrelseordförande för Vanadis Battery Metals AB.

Brytningen av vanadin uppskattas ge omkring 500 jobb och batterifabriken ytterligare 100-200 arbetstillfällen.

– Utöver vanadinfyndigheten i Bergs kommun sonderar vi terrängen för tillhörande vanadinbearbetnings- och batteriproduktionsanläggning. Vi för dialog med ett antal kommuner som ser framtidsutsikter och möjligheter i detta projekt, säger Peter Reeve.

Annons