Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Det finns även ”vanliga” ovanliga jordartsmetaller

Cerium. Foto: Jurii/Wikimedia Commons
Cerium. Foto: Jurii/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 29 nov 2018

Kina är den utan jämförelse största producenten av sällsynta jordartsmetaller. Många av dessa efterfrågas vid tillverkning av magneter. I Kina pågår nu intensiv forskning och utveckling för att skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller, bland annat genom att hitta nya tillämpningar för två metaller som det just nu råder ett visst överskott på, cerium och lantan, i magneter.

Man tittar bland annat på möjligheten att ersätta magneters neodyminnehåll med en större andel cerium, vilket skulle kunna leda till att mer av den kritiska metallen neodym blir tillgänglig. Tillgång till stora mängder neodym är av avgörande betydelse för att den snabba ökningen av elfordon inte ska bromsas upp. Det skriver marknadsanalysföretaget Roskill efter ett besök på en konferens om sällsynta jordartsmetaller som nyligen hölls i Bangou i Kina.

Annons