Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Sociala frågor i fokus när  gruvor moderniseras

Joel Lööw, doktorand i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: LTU
Joel Lööw, doktorand i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: LTU
Publicerad av
Simon Matthis - 05 dec 2018

I takt med att gruvorna blir allt mer moderna behövs forskning som inkluderar människorna som ska använda systemen. Detta undersöker nu Luleå tekniska universitet

– Gruvindustrins arbetskraft är mansdominerad och har en stigande medelålder. Samtidigt blir gruvarbetet mer och mer teknisk avancerat. Det ställer nya kompetenskrav, men det är svårt att rekrytera arbetskraft eftersom få ser det som ett framtidsjobb. Så det handlar om att fortsätta förbättra arbetsmiljön, och göra det på ett sådant sätt att unga människor – och kvinnor i synnerhet – vill arbeta i gruvindustrin, säger Joel Lööw, doktorand i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

I det EU-finansierade mångmiljonprojektet Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) ska forskarna ta reda på hur ny teknik kan användas för att bidra till attraktiva, hållbara, säkra och konkurrenskraftiga arbetsplatser inom europeisk gruvindustri.

– Rent konkret kan det till exempel handla om eldrivna gruvmaskiner som minskar utsläpp, drönare som kan göra inspektioner av gruvan istället för att skicka ner en människa eller kommunikations- och lokaliseringstekniker som kan positionera människor och utrustning i det vardagliga arbetet eller vid nödfall.