Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 26 2019
Senaste Nytt

SGU presenterar kartläggning av innovationskritiska metaller

Publicerad av
Simon Matthis - 07 dec 2018

Sverige har potential för utvinning av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. Det framgår av en ny slutrapport som SGU idag lämnar till regeringen.

 

Sverige har geologisk potential för ett flertal innovationskritiska råmaterial, något som visas av att det finns flera malmberäknade fyndigheter där dessa råmaterial ingår. Detta konstaterar SGU i slutrapporten för regeringsuppdraget att ” kartlägga möjligheterna för utvinning i Sverige av de metaller och mineral som krävs för tillverkning av nya miljö- och teknikinnovationer”.

 

SGU har dessutom, med hjälp av nya analyser av borrkärnor och gruvavfall, identifierat ett flertal nedlagda gruvområden och prospekteringsprojekt där kritiska råmaterial förekommer. Genom att koppla dessa analysresultat till annan kunskap om gruvområden och prospekteringsprojekt, till exempel mängder och halter på malm och gruvavfall, går det att få en god uppfattning om förekomsten av kritiska råmaterial i kvarvarande malm och i gruvavfalldeponier.

 

Resultaten visar att metodiken med översiktlig provtagning och analys av borrkärnor och gruvavfall är snabb och kostnadseffektiv för att få en överblick över förekomsten av kritiska råmaterial såväl som huvudmetaller. Metodiken är även tillämpbar för att identifiera och översiktligt kvantifiera förekomst av skadliga ämnen.

 

Idag pågår ingen produktion av kritiska råmaterial i någon svensk gruva. Flera av de malmberäknade fyndigheterna är inte ekonomiskt hållbara idag. Andra har fastnat i de tillståndsprocesser som krävs för att öppna gruva i Sverige. För att utvinning ska bli möjlig krävs bland annat snabbare, och mer förutsägbara, tillståndsprocesser som också är accepterade av samhället. Vad gäller utvinning ur gruvavfall är det idag oklart om detta faller under Minerallagen.