Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Från Ståldagen 2018:  ”Fossilfritt stål kräver 15 TWh mer el än idag”

Martin Lindqvist, vd för SSAB, och Göran Björkman, vd för Sandvik Materials Technology. Foto: Simon Matthis
Martin Lindqvist, vd för SSAB, och Göran Björkman, vd för Sandvik Materials Technology. Foto: Simon Matthis
Publicerad av
Simon Matthis - 07 dec 2018

Stålproduktion som använder vätgas i stället för kol i tillverkningsprocessen kommer att behöva mycket mer el än idag. Det framhöll Jernkontorets energi- och miljödirektör Helén Axelsson som presenterade rapporten ”Klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige” på Ståldagen 2018, som hölls häromdagen i Stockholm.

Enligt Jernkontorets beräkningar kommer en omställning från kol- till vätgasbaserad, fossilfri ståltillverkning kräva 15 TWh el, vilket motsvarar 15 procent av dagens elanvändning. Det krävs med andra ord kraftsatsningar på el.

–Det är en förutsättning för att lyckas och för att stålindustrin ska vara kvar i Sverige efter 2050, sade Helén Axelsson som efterlyste en bred politisk helhetssyn för att nå Sveriges ambitiösa miljömål.

Men mer och mer stål tillverkas ur skrot; kommer inte det att leda till att stål producerat från järnmalm minskar på sikt?

Nej, enligt Jernkontorets uppskattningar kommer stålanvändningen vara helt 40 procent högre 2050 jämfört med idag, vilket innebär att även produktionen av ”nytt” stål spås öka.

– Det är viktigt att ha med sig det, för stålindustrins största utsläpp kommer från användning av kol vid produktionen i masugnar, som sade Helén Axelsson.  

När stålindustrin nu talar om hur de kan minska de fossila utsläppen finns det anledning att spetsa öronen. Stålindustrin står nämligen för en betydande andel av utsläppen av koldioxid. Detta är ingenting man hymlar med heller. Enligt Martin Lindqvist, vd på SSAB, svarar stålindustrin för 7-8 procent av världens koldioxidutsläpp.

Även han betonade elbehovet betydelse.

– Ska vi ställa om måste elfrågan fixas. Men jag är optimist! sade Lindqvist som också efterlyste effektivare och rättssäkrare processer för miljötillstånd, en annan fråga som diskuterades livligt på Ståldagen 2018.

– I dag skulle vi aldrig får miljötillstånd för den verksamhet vi har.

Göran Björkman, vd för Sandvik Materials Technology, var också optimist när det gäller att uppnå uppsatta klimatmål.

– Det är viktigt att inse att det inte råder någon konflikt mellan hållbarhet och att göra bra affärer, sade han.

Text: Simon Matthis