Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

LKAB möblerar om i koncernledningen

Foto: Sgtred/Wikimedia Commons
Foto: Sgtred/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 10 dec 2018

LKAB meddelar att de kommer att omorganisera i staben Teknik- och Processutveckling och i koncernledningen. Förändringarna ses som ett led i ”arbetet med att anpassa LKAB till de rådande marknadsförutsättningarna och strategiskt rusta för framtiden”.

Förändringen påverkar divisionerna och staben Logistik.

Det operativa förändringsarbetet och projekten som hänger samman med den dagliga driften flyttas ut till respektive division eller stab.

Staben T koncentreras därmed till det viktiga strategiska utvecklingsarbetet och SUM och HYBRIT. Organisationen för prospektering kommer att anpassas till nya förutsättningar, enligt LKAB.

Staben Prospektering, Strategi och Affärsutveckling får en förstärkt roll i genomförandet av LKAB 5.0 och LKAB bortom 2030. I samband med förändringarna övergår Åsa Sundqvist från uppdraget som direktör för staben Teknik- och Processutveckling, Stab T, och tillträder en tjänst i staben för Prospektering, Strategi och Affärsutveckling med uppgift att fokusera på de ram- och utvecklingsprogram som ska leda fram till LKAB 5.0.

Markus Petäjäniemi kommer under tiden som en ny direktör rekryteras att vara tillförordnad chef för T. Han har kvar befattningen som direktör för staben Försäljning och Logistik men kommer under perioden att ersättas av en tillförordnad chef.

Förändringarna gäller från den 1 januari 2019.