Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Sotkamo Silver når ny milstolpe i Silvergruvan

Karta: Sotkamo Silver
Karta: Sotkamo Silver
Publicerad av
Simon Matthis - 10 dec 2018

Sotkamo Silver meddelar att klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet till Silvergruvan i Finland nu är färdigbyggda. Dammarna kommer att tas i bruk under december och börjar då fyllas med vatten. Förutom anrikningssandmagasinet har totalt har fem klarningsdammar byggts.

På samma gång har mellanlagringsområden för malm färdigställts, vilket gör det möjligt att börja bryta malm.

– Gruvprojektet går framåt i enlighet med planen, dammarnas färdigställande kommer att tillförsäkra adekvat vattenlagring och processkapacitet för Silvergruvan innan produktionsstart, säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, i ett pressmeddelande.

Sotkamo Silver har säkrat mineralrättigheter och gruvtillstånd över den kända Silvergruve-fyndigheten i östra Finland genom att hävda sex inmutningar som omfattar totalt 530 hektar.