Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Africa Resources planerar investeringar i ökad produktionskapacitet  

Foto: African Resources
Foto: African Resources
Publicerad av
Simon Matthis - 12 dec 2018

Svenska Africa Resources, som sedan i våras är noterat på NGM Nordic NTF, genomför en fullt garanterad företrädesrättsemission om ca 8,9 MSEK som främst ska användas till investeringar i ytterligare produktionskapacitet samt till en första maskinell diamantsorteringslösning.

Bolaget har under hösten inlett diamantutvinning i södra Demokratiska Republiken Kongo (DRC). En första försäljning av diamanter på auktion i Antwerpen, Belgien, avses att ske inom kort. Eventuellt kommer auktionsförsäljningen att äga rum i början av nästa år då diamantmarknaden generellt sätt är bättre i januari än under slutet av året, enligt bolaget.

Diamanthalterna har under höstens uppstartsperiod varit höga, men produktionen har inledningsvis varit lägre än väntat till följd av inkörningsproblemen med muddringsverket. Bolaget säger sig ha kommit till rätta med problemen och verket fungerar nu utan störningar.

Muddringsverket behöver kompletteras med två kraftfulla dieseldrivna mekaniska pumpar. Utöver det avser Africa Resources att köpa två relativt enkla sorteringsverk med en kapacitet om ca 3–4 ton/timme per verk som kommer att ersätta manuella vaskare som bolaget använt sig av under hösten. Emissionslikviden kommer även att användas till en lösning för att effektivt kunna flytta större stenar på flodbotten samt ytterligare lyftkapacitet.

– Vi har nu tagit oss igenom en igångsättningsperiod med vissa inledande problem men även betydande erfarenheter. Muddringverket är i vattnet, fungerar och processar diamantförande alluvial malm. Halterna i den malm som processats har varit bättre än förväntat men volymerna har varit begränsade p.g.a. av el- och sten problem i samband med inkörningen av maskinen. De utmaningar vi stött på så här långt bedömer vi oss ha bra lösningar på. Den tekniska plan vi har för att flytta större stenar på flodbotten skapar ytterligare potential i och med att vi framledes kommer att ha ökad åtkomst till många intressanta fyndigheter som historiskt övergetts p.g.a. av stora stenar som blockerat pumparna. De mekaniska pumpar och sorteringsverk som vi nu avser att investera i bygger på enkel teknik som vår lokale partner har stor erfarenhet av, säger Africa Resources VD, Thomas Häggkvist i ett pressmeddelande.