Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Flera orsaker till prisfallet på nickel

Foto: Materialscientist/Wikimedia Commons
Foto: Materialscientist/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 13 dec 2018

Nickel är liksom kobolt ett material av kritisk betydelse för tillverkning av elbilsbatterier. Elbilstrenden har därför, föga förvånande, lett till stor efterfrågan och prisökningar på nickel – fram till för ett halvår sedan. Sedan dess har priserna dalat.

Nickel handlas idag för 4500 dollar mindre per ton jämfört med i juni, enligt nyhetsbyrån RFI. 

Det finns flera förklaringar till prisnedgången. Dels har en rad gruvinvesteringar tillkännagivits den senaste tiden från de stora giganterna på marknaden som Norilsk, Vale och BHP, vilket talar för att tillgången på nickel, som framför allt används i stållegeringar, mer än väl räcker för efterfrågan.

Enligt analytiker beror den också på att den viktigaste slutanvändaren av nickel alltjämt är till 75 procent rostfritt stål, inte elbilsbatterier. Elbilar svarar för bara 2-3 procent av nickelförbrukningen och hur mycket den andelen kommer att öka är svårt att sia något om. Och produktionen av rostfritt stål i Kina minskar just nu. Till det kommer att stora nickelexportländer som Indonesien och Filippinerna börjat lätta på sina exportrestriktioner när det gäller nickel.

Samtidigt håller nya metoder för att utvinna nickelsulfat direkt ur mineraler och inte ur metaller på att tas fram.