Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Företag vill leta efter olja och gas på Gotland

Publicerad av
Simon Matthis - 13 dec 2018

Bergmästaren har mottagit två ansökningar om undersökningstillstånd avseende olja och gasformiga kolväten på Gotland från företaget Draupner Energy Sverige AB.

Ansökan avser två stora områden i norra Gotland. Beslut i ärendena beräknas till tidigast den 18 januari 2018.

Draupner Energy AB fick tidigare i år ett undersökningstillstånd för olja och gas i Boge på Gotland beviljat. Beslutet överklagades dock av ett antal privatpersoner bosatta i området, som tyckte tillståndet att leta olja var "häpnadsväckande i en tid då man ställer om till ett långsiktigt hållbart och fossilfritt samhälle". De förlorade dock överklagandet och avser att driva ärendet vidare till högre instans, enligt Gotlands Tidningar.

Ann-Charlotte Högberg, ordinarie styrelseledamot i Draupner Energy Sverige AB och den som undertecknat ansökan, säger till Gotlands Tidningar att hela Gotland är intressant för prospektering av olja och gas.

– Inga beslut är fattade, men fler ansökningar är inte uteslutet. Sen beror det förstås på andra data, som var det bor folk till exempel, säger Ann-Charlotte Högberg till Gotlands Tidningar.

Hon försvarar den i mångas ögon kontroversiella verksamheten med att ”det är skillnad på konsumtion och produktion”.