Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Bättre geofysiska flygdata över Bergslagen

Karta: SGU
Karta: SGU
Publicerad av
Simon Matthis - 14 dec 2018

Som en del av det pågående arbetet att förbättra den geologiska informationen i Bergslagen har SGU under 2018 genomfört flyggeofysiska mätningar från västra Östergötland upp till gränsen mellan Örebro och Västmanlands län. Området avgränsas med en svart ram i kartan nedan. Totalt flögs drygt 33 000 linjekilometer och den 2:a januari 2019 blir dessa data tillgängliga.

Den 2 januari januari släpps datan, som innehåller information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt information om markens elektriska ledningsförmåga.

Data innehåller information om hur jordens naturliga magnetfält varierar över ytan och markkoncentrationer av de naturligt radioaktiva grundämnena kalium, uran och torium samt markens elektriska ledningsförmåga.