Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Metamorfosen av Europas smutsigaste stålverk har börjat

Foto: Deutsche Fotothek/Wikimedia Commons
Foto: Deutsche Fotothek/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 14 dec 2018

Ståljätten Arcelor Mittals ledning är övertygade om potentialerna av sitt nyförvärv, Europas största stålverk Taranto (Ilva). Tidigare i veckan presenterade den luxemburgiska stålkoncernen en ambitiös färdplan för Taranto, som ska förvandla Europas smutsigaste stålverk till en excellent anläggning, en spjutspets i branschen.

Enligt den franska sajten L’Usine Nouvelle är Taranto det stålverk i Europas som har störst utsläpp. Och att ens tala om det skandalomsusade stålverket i positiva ordalag är enligt sajten som att lyssna till en ”fastighetsmäklare som talar om de enorma potentialerna för en lägenhet som synbarligen är angripen av både fukt och mögel”.

Men Arcelor Mittals ledning menar att Taranto är "en strategisk tillgång för ArcelorMittal", som bolaget fått hosta upp 2,4 miljarder euro för. Det kostsamma förvärvet ska fylla två syften för företaget: dels att positionera sig på den italienska stålmarknaden, som är den andra största i Europa, dels möjliggöra att man kan koncentrera sin tillverkning till ett fåtal storskaliga anläggningar.

Arcelor-Mittal planerar också att dra ner på antalet medarbetare i anläggningen, från 14 200 till 8400 år 2023, vilket utlöst stora protester.