Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Illegal guldbrytning förstör Amazonas regnskog

Satellitbild över illegal guldgruva i Peru. Foto:  Planetlabs/Wikimedia Commons
Satellitbild över illegal guldgruva i Peru. Foto: Planetlabs/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 18 dec 2018

Ett ökande antal illegala, småskaliga guldbrytningsverksamheter orsakar betydande skador på vattenvägar och regnskogar i Amazonas. Det visar en forskningsstudie genomförd av en grupp ideella miljöorganisationer, som bland annat använt satellitbilder för att identifiera de olagliga aktiviteterna.

Totalt har 2312 platser i sex sydamerikanska länder pekats ut - i Brasilien, Bolivia, Colombia, Peru, Ecuador och Venezuela.

– Omfattningen av olaglig gruvdrift i Amazonas, särskilt i områden med ursprungsbefolkning och skyddade naturområden, har ökat exponentiellt de senaste åren, i takt med att  guldpriset stigit, Beto Ricardo från RAISG, nätverket av miljöorganisationer, till Reuters.

Enligt rapporten bidrar användandet av kvicksilver för att rena guldet till att floder och mark förorenas och kvicksilvret kan även tränga in i livsmedelskedjan, vilket kan medföra stora hälsorisker för lokalbefolkningen.