Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Sotkamo Silver ansöker om ändringar i miljötillstånd

Foto: Sotkamo Silver
Foto: Sotkamo Silver
Publicerad av
Simon Matthis - 21 dec 2018

Sotkamo Silver har lämnat in en ansökan om ändring av det nuvarande miljötillståndet avseende användandet av malmsorteringsteknologi och ökad brytningsvolym.

Ansökan lämnades in till Regionalförvaltningsverket (RFV) för Norra Finland.  

Malmsorteringsprocessen kräver utvidgning av sidobergsförvaring och vattenbehandlingsprocesserna, skriver Sotkamo Silver i ett pressmeddelande.

Den totala bergsbrytningen ökar från cirka 500 000 ton per år till cirka 1 800 000 ton per år vilket ökar den potentiella maximala kapaciteten för anrikning till 600 000 ton per år. Den största delen av brytningen kommer att ske som underjordisk gruvdrift och dagbrottet kommer inte att öka i omfattningen jämfört med det gällande miljötillståndet.  

– De ökade produktionsvolymerna genomförs genom att optimera den nuvarande produktionsprocessen och genom att introducera malningssorteringsteknik. Med de inlämnade ändringsförslagen och de åtgärder vi har föreslagit vill vi förbättra material- och energieffektiviteten i vårt projekt och minska vårt kolavtryck för att möta framtida utmaningar. Samtidigt kommer vi att stärka vår verksamhet för att kunna öka antalet produktionsår vid Silvergruveområdet. Bolaget har investerat och kommer att investera väsentligt inom den bästa miljötekniken. Med dessa investeringar vill vi att vara beredd att öka produktionskapaciteten och ta hänsyn till miljöhänsyn, säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.