Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Nedlagda Storlidengruvan i Malå kan få nytt liv

Publicerad av
Simon Matthis - 21 dec 2018

Boliden Mineral AB har beviljats undersökningstillstånd för ett område i Malå kommun benämnt Storliden nr 1001, där en nedlagd gruva ligger.

Undersökningen avser i första hand zink, bly, koppar, guld och silver.

Den nedlagda Storlidengruvan finns inom det sökta området. De djupare delarna av berggrunden är inte fullt prospekterade och därför finns det fortfarande en bra potential att hitta en mineralisering lik Storliden inom området, enligt Bergsstatens beslut.

Området berör dock tre Natura 2000-områden: Rismyran, Näsuddsberget och Storsele. Tillståndet villkoras därför med att hänsyn tas till höga naturvärden och kulturminnen i området.