Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Svemin arrangerar arbetsmiljöseminarium i februari

Foto: Svemin
Foto: Svemin
Publicerad av
Simon Matthis - 28 dec 2018

Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, Gramko och Kommittén för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-kommittén inom Svemin arrangerar årets seminarium om gruvbranschens arbetsmiljö den 13 februari i Luleå.

På temat "Samverkan och engagemang i arbetsmiljöarbetet" bjuds in till diskussioner om forskning, goda exempel och praktiska tips. Förra året lockade seminariet 300 besökare.

Svemins arbetsmiljöseminarium riktar sig till gruvföretag och entreprenörer inom gruvindustrin, t ex chefer, arbetsledare, fackliga representanter (skyddsombud), arbetsmiljösamordnare, FHV, myndigheter och andra med intresse för branschens arbetsmiljöfrågor.