Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Förnybar el med stor aptit på metaller

Diagram: IEA
Diagram: IEA
Publicerad av
Simon Matthis - 04 jan 2019

Omställningen till en elproduktionsmix som är mindre beroende av kol, leder förvisso till mindre koldioxidutsläpp. Men produktionsmetoderna, framför allt vind- och solkraft, har å andra sidan stor aptit på metaller. Efterfrågan på el i världen spås samtidigt öka markant på grund av en rad faktorer, bland annat stigande välstånd i världen, fler elbilar och ökande digitalisering.

Enligt en färsk prognos från internationella energirådet IEA kommer förnybara energikällor leda till att efterfrågan på vissa metaller till elproduktion ökar med över 1000 procent 2040. Det gäller metallerna tellur och tantal. Man utgår då från ett scenario med produktionssätt med lågt kolinnehåll 2040. Stål och järn har inte med i undersökningen, men det är känt att vindkraftverk förbrukar stora mängder stål under deras livslängd.