Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Ny bok: ”Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar”

Publicerad av
Simon Matthis - 07 jan 2019

Förlaget Gidlunds har gett ut en ny bok om gruvpolitik på 2000-talet, ”Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar”. Författare är Simon Haikola, Jonas Anshelm och Björn Wallsten.

Under 2000-talet har svensk gruvpolitik tagit plats som en av de mest omdebatterade och omstridda inhemska miljöfrågorna. Den har engagerat människor över hela landet och över institutionella gränser, från lokala aktionsgrupper, genom nybildade protestnätverk till statliga myndigheter och riksdagen. Kanske inte trots utan just på grund av gruvindustrins långa historia i Sverige har den visat sig kunna alstra politiska energier. Det är frågor som gäller vårt samhälles relation till naturen, statens relation till samhället och minoritetsgruppers och enskildas rättigheter i relation till staten.

Boken belyser genom fallstudier ett antal av de skärningspunkter där den statliga regleringen, den globala finans- och mineralmarknaden, samt lokala intressen, praktiker, förväntningar och farhågor har mötts och satt sin prägel på den svenska gruvpolitiken under 2000-talet.