Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Gränges ny medlem i Aluminium Stewardship Initiative

Foto: Gränges
Foto: Gränges
Publicerad av
Simon Matthis - 15 jan 2019

Gränges är sedan januari 2019 ny medlem i Aluminium Stewardship Initiative (ASI). ASI är en global och ideell intresseorganisation som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle.

ASI definierar globala standarder för hållbarhetsprestanda och spårbarhet av material inom värdekedjan för aluminium. ASI arbetar också för att främja mätbara och ständiga förbättringar i viktiga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade områden och att implementera ett trovärdigt gransknings- och certifieringssystem.

– I allt vi gör har vi ett starkt fokus på hållbarhet som en integrerad del av vår verksamhet. Vi stödjer ASI:s engagemang att främja hållbarhet och ökad transparens i värdekedjan för aluminium, säger Gränges VD Johan Menckel i ett presssmeddelande.

I och med medlemskapet samtycker Gränges till att inom två år certifiera minst en anläggning eller produktlinje enligt ASI:s Performance Standard.