Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Tummen ner för bearbetningskoncession i Storuman

Fluorit eller flusspat är det mineral som Tertiary Gold ville utvinna i Storruman. Foto: CarlesMillan/Wikimedia Commons
Fluorit eller flusspat är det mineral som Tertiary Gold ville utvinna i Storruman. Foto: CarlesMillan/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 17 jan 2019

Bergmästaren har avslagit bolaget Tertiary Gold Ltd:s ansökan om bearbetningskoncession för området Kyrkberget K nr 1 i Storumans kommun. Först sade länsstyrelsen i Västerbottens län ja till ansökan och bergmästaren gav 2016 klartecken till koncessionen.

Beslutet överklagades dock till regeringen av Ubmeje Tjeälddie sameby och föreningen Urbergsgruppen. Regeringen beslutade att upphäva det överklagade beslutet och att lämna ärendet tillbaka till bergmästaren för ny behandling.

Länsstyrelsen och bergmästaren har därefter kommit fram till att koncessionen skulle innebär påtagliga skador för rennäringen och har därför beslutat att inte tillstyrka koncessionen.