Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Norge kan börja utvinna mineraler på havsbotten

Ill: NOS, NCCOS, CCMA
Ill: NOS, NCCOS, CCMA
Publicerad av
Simon Matthis - 15 jan 2019

Gruvdrift på havsbotten kan bli en miljardindustri och Norge kan bli ett av de första länderna med sådana ”offshore-gruvor”. Enligt sajten Miningmetalnews håller Norge på att ta fram lagstiftning kring mineralutvinning på havsbotten, vilket väcker förhoppningar och farhågor.

Norska Naturvårdsföreningen och dess ordförande Silje Ask Lundberg hör till dem som protesterat mot lagförslaget, som man kommer att rösta om i februari i Stortinget.

- Vi är väldigt rädda för det vi ser nu, att man är så villig att "hoppa över" över många miljöundersökningar som borde ha gjorts först.

Silje Ask Lundberg menar att de norska myndigheterna börjar i fel ände. De tar fram en lag som tillåter mineralutvinning till sjöss, innan man vet hur det kan påverka unika ekosystem i djupa havsområden.

Preliminära undersökningar visar på rika mineralfyndigheter på den havsbotten i norska territorialvatten.