Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Vale öppnar AI-center i Brasilien

Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 18 jan 2019

Järnmalmsjätten Vale har nyligen öppnat ett AI-center (artificiell intelligens) i den brasilianska delstaten Espírito Santo. Syftet är att vässa olika AI-system för att hantera företagets logistiska verksamheter utspridda på flera kontinenter. 

Vale hävdar att olika AI-projekt redan är lönsamma då de lett till besparingar i storleksordningen 20 miljoner dollar om året.

Det nya centret kommer att samlasVales pågående AI-projekt under samma tak. Tekniken ska också användas för att förbättra kontrollen av hälsa och säkerhet.

– AI-centret kommer att intensifiera integrationen och samarbetet mellan de ansvariga för olika projekt. Detta initiativ kommer också att främja utbyte av erfarenheter och kunskaper, öka synergin mellan arbetslag och generera resultat på global nivå. De flesta funktioner som utvecklats för ett projekt kan tillämpas på de andra, säger IT-innovationschefen Hélio Mosquim enligt sajten mining-technology.

Företaget driver sex nya projekt i centret. Det handlar om underhåll av utrustning, hantering av gruvtillgångar, bränsleoptimering och analys av hälso- och säkerhetsdata.

- Artificiell intelligens har potential att generera värden för alla affärsområden i företaget, säger Afzal Jessa, företagets digitaliseringsdirektör.