Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Australien ska prospektera på djupet

Foto: MinEx
Foto: MinEx
Publicerad av
Simon Matthis - 14 jan 2019

För Australien har gruvindustrin vital betydelse för landets ekonomi, den kan bidra med så mycket som 10-15 procent av landets BNP. Men allt mindre resurser går till prospektering. Från 1990-talet och fram till i dag har Australiens andel av de globala prospekteringsutgifterna minskat från 25 procent till 12 procent.

För att få fart på upptäckterna av nya fyndigheter har initiativet MinEx lanserats, ett program med en budget på 218 miljoner australiska dollar. Man vill framför allt komma djupare ned i berggrunden.

Bara 25-30 procent av Australiens potentiella mineralfyndigheter ligger nära markytan och är lätta att utvinna. Dessa ”lågt hängande fruktar” har man också i stor utsträckning redan tagit vara på.

De återstående mineralreserverna, alltså 70 -75 procent av dem, ligger djupt begravda under sand och yngre sedimentära bergarter, vilket gör dem tekniskt mycket svåra att prospektera.

Målsättningen med MinEx-initiativet att utveckla borrtekniker, framför allt spiralborrtekniker, för att på ett säkert sätt kunna borra djupare, snabbare och kostnadseffektivare. Och med mindre miljöpåverkan.

Man vill öka borrdjupet med hela 500 meter – från 500 till 1000 meter.

Källa: mining-technology