Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Kostnadsfri LCA-utbildning kring stål

Foto: Jernkontoret
Foto: Jernkontoret
Publicerad av
Simon Matthis - 14 jan 2019

Branschorganisationen World Steel Association har lanserat en kostnadsfri webbaserad LCA-utbildning kring olika stålkvaliteter på steeluniversity.org. Enligt Jernkontoret ger utbildningen en introduktion till livscykelanalys för stål och dess praktiska tillämpning, samt metoder för analys av produkters miljöpåverkan under deras tillverkning, användning och återvinning. I utbildningen finns exempel på olika typer av LCA-scenarier inom stålindustrin.

World Steel Association har också uppdaterat sin globala databas som innehåller livscykeldata för olika stålprodukter. Jernkontoret och SSAB deltar i World Steel Associations LCA-arbete genom att medverka i en expertgrupp som samlar in data om stålprodukters hela livscykel.