Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Villaägarna mot provborrningar

Foto: Villaägarna
Foto: Villaägarna
Publicerad av
Simon Matthis - 15 jan 2019

Protesterna mot framtida provborrningar på Österlen sprider sig. Nu sällar sig Villaägarna till organisationerna som vill sätta stopp för dem.

Villaägarna anser att det är absurt att äganderätten sätts ur spel, och kräver i ett pressmeddelande att regeringen ändrar lagstiftningen.

- Riksdagen måste skyndsamt ändra lagstiftningen så att Bergsstatens veto tas bort. Överklagande måste tillåtas. Så måste en rättsstat fungera, säger Ingela Bröndel, regionordförande för Villaägarna region syd till Ystads Allehanda.

Branschföreningen pekar också på att fastighetsvärdet urholkas på grund av möjlig gruvdrift.

Vad som aktualiserat kritiken är att det brittiska företaget Scandivanadium fått tillstånd att undersöka om det går att utvinna den sällsynta metallen vanadin på Österlen.

Enligt Ingela Bröndel är gruvlagen en kvarleva från 1600-talet som sätter mark- och fastighetsägare i en svår situation.

- I förlängningen skulle provborrningar kunna leda till gruvdrift och därmed djupa dagbrott som för alltid skulle förstöra vår natur. Markägare, länsstyrelsen, kommuner och Region Skåne står helt maktlösa, säger Ingela Bröndel i ett pressmeddelande.