Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Vetlanda satsar på gruvturism

Foto: Akesjö/Wikimedia Commons
Foto: Akesjö/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 23 jan 2019

I Vetlanda kommun finns inte mindre än 27 övergivna gruvor, varav fyra är guldgruvor. Här finns även en silvergruva samt flera järn- och koppargruvor. Genom initiativet Gruvlanda kan Vetlanda bli södra Sveriges centrum för gruvturism. Det är i alla fall initiativtagarnas förhoppning.

Just nu håller projektgruppen Gruvlanda på att färdigställa en förstudie där fem av kommunens gruvor undersöks närmare.

Projektledare Christina Moths räknar med att förstudien är klar i mitten av februari. Man har hittills låtit undersöka hur tillgängliga gruvorna är och vad som behöver göras för att säkra besökare om de ska gå ned i schakten.

Enligt Vetlanda-Posten har projektet fått nästan 200 000 kronor i bidrag.