Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

LKAB får bakläxa för oljegropar

Foto: Slambäver/Wikimedia Commons
Foto: Slambäver/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 23 jan 2019

Länsstyrelsen vill att LKAB inkommer med uppgifter om hur saneringen av 50 år gamla oljegropar har sanerats.

Under 1970-1980-talen anlade LKAB ett antal gropar för bioligisk nedbrytning av spillolja från LKAB:s verksamheter i Svappavaara.

Oljegroparna har flera gånger varit uppe på länsstyrelsens bord då man ansåg att LKAB inte rapporterat om påträffade föroreningar.

- De har schaktat bort ett antal tusen kubikmeter jord och ur detta har sex laboratorieprov tagits för att verifiera vilka föroreningar som finns. Det är inte tillräckligt för att kunna bevisa att de uppfyllt det som de åtog sig att göra i och med saneringen, säger Johanna Moreskog, handläggare på Länsstyrelsens miljöenhet, till Norrländska Socialdemokraten.

LKAB ställer sig positiva till att komma in med kompletteringar.

- Det är vi som initierat att detta ärende tas upp igen så att vi ska få ett avslut och kunna lägga det till handlingarna, säger LKAB:s informationschef Anders Lindberg till tidningen.