Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Momsfri handel med råvaror får EU-kommissionen att se rött

Foto: Kreepin Deth/Wikimedia Commons
Foto: Kreepin Deth/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 28 jan 2019

Europeiska kommissionen meddelar att de har dragit Storbritannien inför EG-domstolen för att otillbörligt ha tillåtit momsbefrielse på råvarumarknaderna. Storbritannien riskerar ekonomiska sanktioner från EU, även efter Brexit, för att inte ha lagt någon moms på handeln med råvaror.

Medlemsländerna har enligt en EU-lag kunnat undanta vissa råvaror från mervärdesskatt men Storbritannien har "avsevärt utökat undantagets omfattning så att det inte längre är begränsat till handel med de råvaror som ursprungligen täcktes in", skriver EU-kommissionen.