Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Gruvbolagen måste byta strategi

Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 30 jan 2019

Nytänkande inom gruvindustrin kan bli en av 10 globala megatrender 2019. Det förutspår Deloitte i sin årliga gruvrapport. 2019 kan enligt rapporten bli året då gruvbolagen slutade förankra sin strategiska planering kring högre malmproduktion till allt lägre kostnad.

I stället kan de börja fokusera på sammansättningen av sina portföljer för att erbjuda en unik investeringsmöjlighet, och det blir nyckeln till deras framgång.

Gruvbolagen står inför många utmaningar 2019, lyfter rapporten fram. De måste bestämma sig hur de ska agera på en marknad där fler intressenter ställer högre krav, ett ökande kompetensgap och minskad tillgång till viktiga resurser som energi och vatten, samtidigt som den kinesiska ekonomin tappat fart och nu växer med kring 7 procent i stället för 12 procent. Bara för att nämna några utmaningar.

– I dagens klimat måste gruvbolagen fokusera på att differentiera sina affärsmodeller för att skapa långsiktigt värde, inte bara för att locka till sig investerare, utan även för att vara framgångsrika i de samhällen där de är verksamma, säger Andrew Swart från Deloitte Canada.