Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

LKAB vill inleda undersökningsarbeten i Kiruna

Foto: Johan Arvelius
Foto: Johan Arvelius
Publicerad av
Simon Matthis - 30 jan 2019

LKAB har till Bergmästaren ansökt om att få utföra undersökningsarbeten i Kiruna. Det handlar om undersökningsborrning och eventuella geofysiska borrhålsmätningar samt drivning av undersökningsort från 1 100 meter ner till 2500 meter under rakt ovanliggande markyta.

Arbetena beräknas påbörjas i januari 2019 och vara avslutade under 2022.

Eftersom allt planerat arbete bedrivs under jord på ett djup större än 1 100 meter under rakt under ovanliggande markyta kommer till exempel sprängning knappt att uppfattas på markytan. Vibrationerna från sprängning kommer att vara långt under tillåtna nivåer, enligt LKAB.