Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Rekordhöga intäkter för Atlas Copco 2018

Publicerad av
Simon Matthis - 31 jan 2019

Atlas Copco presenterade nyligen sina resultatet för det fjärde kvartalet. Efterfrågan låg på i stort sett oförändrad nivå jämfört med samma kvartal föregående år. Serviceverksamheten fortsatte att växa inom samtliga affärsområden samtidigt som efterfrågan på utrustning varierade mellan affärsområdena.

Orderingången under det fjärde kvartalet ökade till 23 743 MSEK (22 459), en organisk ökning om 1%. Intäkterna uppgick till 25 321 MSEK (22 645), en organisk ökning om 7%. Rörelsevinsten ökade till 5 661 MSEK (4 859), en ökning om 17%. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelsemarginalen till 21,9% (22,2).

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det fjärde kvartalet.

– Jag är väldigt stolt över hur vi presterat under kvartalet och att vi kan summera helåret 2018 som ett år då både intäkter, orderingång och vinst nådde rekordnivåer, säger han i ett pressmeddelande.

– Serviceverksamheten fortsätter att öka i betydelse. Genom våra servicelösningar skapar vi en närhet till våra kunder och en djupare förståelse för hur vi kan hjälpa dem att långsiktigt öka sin produktivitet på ett hållbart sätt, säger Mats Rahmström.