Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Eurofer lanserar kvalitetsspårningssystem

Foto: ThysenKrupp
Foto: ThysenKrupp
Publicerad av
Simon Matthis - 31 jan 2019

De europeiska ståltillverkarnas branschförening Eurofer meddelade nyligen att de efter tre års arbete framgångsrikt avslutat ett projekt kring kvalitetsspårning av skador på stålrullar, så kallade coils.

Axel Eggert, generaldirektör för Eurofer, säger i ett uttalande:  

– Kvalitetsspårningssystemet bidrar till att öka den totala resurseffektiviteten i stålförsörjningskedjan. De ursprungliga målen för projektet har uppnåtts efter tre års nära samarbete mellan alla intressenter.

Det är inte ovanligt att coils har skavanker på isolerade ställen. Det kan ställa till problem för kundernas processer då även fullgoda delar av stålbanan kasseras under kvalitetskontrollen.  

För att lösa detta problem använder kvalitetsspårningssystemet unika 1D-streckkoder som automatiskt skrivs ut längs med banan, vanligtvis en streckkod för varje meter. När kvalitetsinformationen synkroniseras med streckkoden visas den exakta positionen för skadan. Det gör det möjligt för stålanvändare att undvika att använda just den delen av rullen.  

Kvalitetsspårningssystemet har skickats till det europeiska standardiseringsorganet CEN och ett offentliggörande av den europeiska standarden förväntas komma under 2019.