Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Kanadensiskt gruvbolag planerar fyra dagbrott i Jämtland

Karta: EU energy corp
Karta: EU energy corp
Publicerad av
Simon Matthis - 31 jan 2019

Trots omfattande protester mot sina gruvplaner i jämtländska Oviken har kanadensiska EU energy corp beslutat att gå vidare med sitt kontroversiella vanadinprojekt och pekar ut placeringen av fyra dagbrott i ett område strax nordost om Myrviken.

Exakt var dagbrotten ska placeras eller hur stora de kommer att bli avslöjas inte i den rapport bolaget  nyligen tagit fram. Dagbrotten beräknas bli 30 meter djupa och EU energy corp räknar med att grundvatten kommer att läcka in i gruvorna. Detta vatten måste pumpas ut. Det i sin tur kommer att leda till att grundvattenytan i området blir lägre vilket kan leda till att vattennivån sjunker i närliggande brunnar. Vattenkemin i närliggande Storsjön kan också komma att förändras, medger företaget.

Däremot bedömer företaget att det finns goda möjligheter att undvika ”direkta konflikter med befintlig bebyggelse” genom placeringen av gruvorna.

I anslutning till gruvorna planerar man att anlägga ett anrikningsverk, en vattenreningsanläggning, verkstad och personalbyggnader.

Enligt Länstidningen Österstund pågår just nu samråd med myndigheter och berörd allmänhet, som ett steg inför bolagets ansökan till Bergsstaten för att få klartecken att bryta metaller.

När det är klart kommer bolaget att kunna genomföra en fullständig miljökonsekvensbeskrivning.