Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

FN:s människorättsexperter vill utreda Vale

Järnvägsbro som rasat efter dammkollapsen. Foto: Guilherme Venaglia/Wikimedia Commons
Järnvägsbro som rasat efter dammkollapsen. Foto: Guilherme Venaglia/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 31 jan 2019

Efter den förödande dammkatastrofen i Vales gruva Córrego do Feijão i Brasilien har Vales aktiekurs sjunkit som en sten på São Paolo-börsen. Samtidigt stiger dödstalet efter dammkollapsen och nu uppgår det till minst 99. Många av de omkomna har fastnat i lerfloden som dammkollapsen orsakat och som snabbt stelnar.

FN: s människorättsexperter kräver nu en brådskande och opartisk utredning av dammkollapsen, uppger Reuters.

Baskut Tuncak, FN:s sakkunniga för avlägsnande av farliga ämnen, har bett Brasiliens president Jair Bolsonaro att prioritera säkerhetsbedömningar av dammar i framtiden och anpassa tillståndsprocesser så att liknande katastrofen inte återkommer.

Brasilianska myndigheter har frusit motsvarande drygt 20 miljarder kronor på Vales kontos, som ska öronmärkas för att åtgärda se skador dammkatastrofen orsakat.