Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

SSAB lanserar nytt stålsortiment

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Simon Matthis - 04 feb 2019

SSAB har lanserat ett nytt sortiment av varmvalsat avancerat höghållfast stål (AHSS) med förbättrad kantduktilitet för fordonstillverkare som har tekniska utmaningar i produktionen.

Docol HE-stål, som det kallas, har utvecklats för mycket krävande applikationer och produktionsförhållanden inom fordonsindustrin och erbjuder förbättrade egenskaper där tillverkare står inför design- och produktionsutmaningar med konventionella HSLA-stål.

Fördelarna med Docol HE sägs vara förbättrad kantduktilitet. Det kan resultera i färre kasseringar, mindre skrot, bättre kostnadseffektivitet och möjlighet att utveckla nya och innovativa komponenter som utnyttjar stålets egenskaper.

-Vårt nya Docol HE-sortiment är unikt på marknaden och en del av SSABs strategi att inte bara skapa starkare stålsorter utan också förbättra egenskaperna i våra befintliga och populära AHSS-sorter. Med finare mikrostruktur och förbättrad kantduktilitet gör Docol HE att man kan forma komponenter med skärkanter utan att riskera mikrosprickor, grader eller fel, vilket kan bli kostsamt för produktionen, förklarar Daniel Sund, Product Manager Hot Rolled, SSAB, i ett pressmeddelande.