Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Jernkontoret välkomnar europeiska skyddsåtgärder för stålimporten

Mathias Ternell. Foto: BildN
Mathias Ternell. Foto: BildN
Publicerad av
Simon Matthis - 05 feb 2019

Importen av stålprodukter till EU har ökat kraftigt sedan USA införde 25-procentiga tullar på stål den 1 juni förra året. I dagarna har EU-kommissionen beslutat om att införa slutgiltiga skyddsåtgärder på import av stålprodukter.

– Vi är positiva till kommissionens beslut, det är en balanserad åtgärd som beaktar både stålproducenternas och användarnas intressen, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

I juni förra året införde USA importtullar på stål och aluminium. För att inte EU-marknaden ska svämma över av allt det stål som var avsett för den amerikanska marknaden införde EU provisoriska skyddsåtgärder i form av en tullkvot. Tullkvoten innebär att import av stål till EU som ligger på en normal nivå och speglar normala importflöden (2015-2017) släpps in fritt på EU-marknaden utan någon tull. På så vis tillgodoses stålanvändarnas behov. Om däremot importen av stål till EU ökar kraftigt och överstiger normala importflöden införs en tull på 25 procent på "överskottet" – för att skydda Europas ståltillverkare mot den negativa bieffekten av USA:s ståltullar.

– Vi vill ha en rättvis frihandel på lika villkor, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.