Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Prognos: utbud och efterfrågan närmar sig varandra på zinkmarknaden

Zinkgruvan. Foto: Riggwelter
Zinkgruvan. Foto: Riggwelter
Publicerad av
Simon Matthis - 06 feb 2019

Den globala zinkmarknaden väntas växa med 3,8 procent fram till 2022, enligt färsk statistik från Global Data.

Efter att ha minskat dramatiskt 2016 ökade den globala zinkproduktionen både 2017 och 2018 och hamnade då på 13,2 miljoner ton respektive 13,4 miljoner ton, enligt statistiken.

Det har rått stort underskott på zinkmarknaden sedan 2016, vilket berott på att flera gruvor stängts ned och andra minskat produktionen. Även en oro kring zinkprisets utveckling har spelat in.

Men nu väntas gapet mellan efterfrågan och utbudet krympa och så småningom blir det överskott på zinkmarknaden. Detta bero på att nästan hundra nya projekt går i produktion mellan 2019 och 2022 där zink antingen är antingen den primära eller sekundära mineralen.