Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Rolling Road Resources får undersökningstillstånd i Småland

Fagerhults kyrka i Högsbo, Småland. Foto: Bernt Fransson/Wikimedia Commons
Fagerhults kyrka i Högsbo, Småland. Foto: Bernt Fransson/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 08 feb 2019

Brittiska Rolling Road Resources har beviljat tre undersökningstillstånd i Jönköpings län, Kalmars län samt Kronobergs län.

Bolaget ansökte i höstas om att få muta in nästan 50 000 hektar mark för att se om där finns guld, kobolt, silver, koppar, zink, bly eller nickel.

Enligt Oskarshamns-Tidningen har minst 25 protestbrev från markägare skickats till myndigheten Bergsstaten. Även Högsby kommun har avrått Bergsstaten från att bevilja undersökningstillstånd med argumentet att odlingslandskapet har höga naturvärden och att det finns värdefull kulturmiljö. Trots det säger Bergsstaten ja till det brittiska bolaget.

Enligt Rolling Road Resources geolog Sam Walding, tillika platschef i Sverige, kommer ingreppen i naturen inledningsvis vara nästan obefintliga, då undersökningarna fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede. Till Smålandsposten säger Sam Walding:

- Vi kommer att kartlägga området till fots. Vi vandrar i skogen och tittar på sten. Vi kan ta små prover, bitar av sten som vi skickar till laboratorier som sedan talar om vad som finns i dem, kemiskt. 
På skogsvandringarna kommer geologerna att ha med sig georadar för att genomföra geofysiska kartläggningar där man mäter jordens naturliga magnetfält.