Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Sotkamo Silver satsar på BAT-teknik i Silvergruvan

Karta: Sotkamo Silver
Karta: Sotkamo Silver
Publicerad av
Simon Matthis - 13 feb 2019

Sotkamo Silver har beslutat att införa ett mekaniskt vattenreningsverk i Silvergruvan i Finland som en del av en fyrastegs vattenbehandlingsprocess. Detta är en del av Silvergruvans BAT-teknikinvestering (BAT = Best Available Technology, bästa tillgängliga teknik).

Processerna i det mekaniska reningsverket är lamellsedimentering och sandfiltrering efter kemisk konditionering. Utöver dessa steg innefattar vattenbehandlingsprocessen de redan befintliga klarningsdammarna och ytdräneringsfälten. Förutom fasta substanser avlägsnas vattenlösliga föroreningar från vattnet.

Sanitärt avloppsvatten behandlas i en biokemisk behandlingsanläggning på gruvområdet. Sotkamo Silver skriver i ett pressmeddelande att de förutom vattenbehandlingstekniken satsat på automation, ett snabbt telekommunikationsnät i den underjordiska gruvan, teknik- och designlösningar samt ingenjörsarbete för malmsorteringsteknik för att kunna utnyttja BAT-teknik i framtiden, samt i fjärrkontroll av produktionsprocessen och underhållet.

– Vi har tagit hänsyn till ortsbefolkningens oro över vattenkvaliteten som gruvdrift skulle kunna medföra har och beslutat att satsa på vattenbehandling genom att införa mekanisk behandling av vatten redan i detta skede av projektet. Med dessa ytterligare ansträngningar förbereder vi oss för kapacitetsökning och tar hänsyn till miljöaspekter samt ökar effektiv kontroll av produktionen, säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.