Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Lägre metallhalter i Bolidens gruvor

Aitik-gruvan. Foto: Boliden
Aitik-gruvan. Foto: Boliden
Publicerad av
Simon Matthis - 13 feb 2019

Bolidens försäljningsintäkter för det fjärde kvartalet 2018 var 12 543 MSEK och för helåret uppgick försäljningen till 52 454 MSEK.

- Stabil produktion inom båda våra affärsområden karakteriserar avslutningen av ett starkt år. Jämfört med samma period föregående år var halterna lägre vid flera gruvor jämfört med fjolårets mycket höga nivåer. Metallproduktionen vid våra smältverk var däremot något högre än i fjol, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade jämfört med föregående år till 1 384 (2 179) MSEK främst till följd av lägre metallpriser och lägre halter.

”Gruvproduktionen var hög men kunde inte fullt ut kompensera för de lägre halterna. I Aitik skedde brytningen i liknande områden som föregående kvartal och kopparhalten var 0,27 (0,32) procent. I Garpenberg påverkades produktionen av problem med malmtransporter under jord. Kevitsa och Tara påverkades främst av lägre halter. I Bolidenområdet och Kylylahti var anrikad volym på en hög och stabil nivå”, skriver Boliden i pressmeddelandet.