Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Malmbanan ska smörjas för mindre slitage 

Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 19 feb 2019

Slitaget på svenska järnvägsrälsen kan minska med 60 procent tack vare smörjning av rälsen med friktionskontrollerande produkter. Det visar ny forskning vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet. De nya forskningsresultaten kan innebära att Trafikverket nu inför ett smörjsystem på Malmbanan, den järnvägslinje som har Europas tyngsta tågtrafik.

– Den variant av friktionskontrollerad smörjning som kan bli aktuell för Malmbanan är ett så kallat Top-of-the-Rail system, en tågburen variant istället för en dyrare stationär lösning kopplad till själva banan. Det ger minskad sprickbildning och mindre buller eftersom friktionen minskar. Det minskar också bullernivåerna, säger Saad Ahmed Khan, doktorand inom drift- och underhållsteknik och Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Systemet TOR-FM (Top-Of-Rail Friction-Modifier), har testats i andra länder med goda resultat. Men Saad Ahmed Khan ser även risker:

– Med för mycket smörjning kan bromssträckorna bli för långa, säger Saad Ahmed Khan

Fältresultaten i form av friktionsmätningar med hjälp av en handhållen tribometer har visat att friktionsminskning genom att  använda TOR-FM, sammanfaller med minskat slitage och kan ha en signifikant effekt på den effektiva smörjsträckan.