Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Lokala acceptansen nu den första utmaningen för gruvbolagen

Diagram: EY
Diagram: EY
Publicerad av
Simon Matthis - 19 feb 2019

Enligt en färsk studie från konsultföretaget EY har lokalsamhällens acceptans för gruvprojekt seglat upp som den största risk- eller osäkerhetsfaktorn för gruvbolagen, från sjunde till första plats. Fyra nya riskfaktorer har också tagit plats i EY:s nya topplista, vilket enligt dem visar vilken snabb omvandling gruvindustrin är stadd i.

Mer än hälften av de 250 företag som undersökts av EY nämnde det ”sociala kontraktet” som den största identifierbara risken. En växande nationalism antas bidra till det, liksom en ”stigande förväntan på att verkligen få del av mervärdet av gruvprojekt” från lokalsamhällena.