Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Irländskt gruvbolag får undersökningstillstånd i Stockholms skärgård

Publicerad av
Simon Matthis - 21 feb 2019

Irländska Tancred Resources har beviljats undersökningstillstånd för ett område benämnt Fjäll nr I i Norrtälje kommun.

Undersökningsområdet omfattar en yta om 1054,79 hektar. Ansökan gäller koncessionsmineralerna volfram och koppar.

Undersökningsområdet omfattar en yta om 1054,79 hektar.

Enligt Länsstyrelsen finns vissa naturvärden, rödlistade och skyddsvärd flora såsom marksvampar och kärlväxter inom det aktuella undersökningsområdet. Dessa behöver beaktas. Norrtälje kommun har invändningar kring vattenförsörjningen i området, då de flesta bostäder får sitt vatten via bergborrade brunnar, och några ledningar till området är inte planerade. Undersökningar måste därför ske med försiktighet för att inte äventyra grundvattenförsörjningen.