Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Svensk satsning för att uppnå Agenda 2030

Publicerad av
Simon Matthis - 22 feb 2019

Vinnova investerar nära 10 miljoner kronor i ett innovativt beslutsverktyg som ska säkerställa att långsiktiga strategier hos företag, regeringar och organisationer bidrar till att uppnå Agenda 2030, som antagits av en lång rad regeringer.

Agenda 2030-kompassen kommer att utvecklas av Stockholm Environment Institute, Jernkontoret, Foxway och MIT Center for Collective Intelligence.

Efterfrågan på produkter, tjänster och infrastruktur som är hållbara under hela livscykeln ökar från människor över hela världen. Detta har väckt frågan om hur företag, regeringar och samhällsorganisationer kan säkerställa att deras visioner och strategier bidrar till hållbarhet och samhällsnytta. För att stödja dem skapas nu ett webbaserat verktyg för beslutsfattare som inkluderar crowdsourscing av data; Agenda 2030-kompassen. Baserat på en befintlig prototyp som testats av svensk stålindustri och andra aktörer, kommer detta projekt att utveckla Agenda 2030- kompassen till ett innovativt och användarvänligt verktyg för globala aktörer.

Kompassen tar sin utgångspunkt i 2030-agendan och dess 17 globala mål (SDGs), antagna enhälligt av mer än 150 stats- och regeringschefer 2015. Målen utgör en global vision för hållbar utveckling och hur dess många dimensioner interagerar.   

− Agenda 2030-kompassen har stor potential att bli ett universellt verktyg för styrning mot samhällsnytta. Prototypen har visat hur stålindustrin kan använda Agenda 2030 för beslutsfattande. Nu är det dags för aktörer i andra sektorer att använda kompassen, inte minst våra lagstiftare, för att säkerställa att alla hållbarhetsaspekter beaktas i parlament och regeringar, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Den 6-7 mars presenteras och diskuteras projektet med politiker, myndigheter, akademi och industri för första gången. Projektet finansieras av Vinnova inom deras strategiska innovationsprogram Metalliska Material, och är aktivt under 2019–2022. 2019 års programkonferens för Metalliska material hålls den 6-7 mars 2019 på Lidingö i Stockholm.