Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Internationell vetenskapspanel vill se strängare miljöregler för gruvbolag

Kolgruva. Foto: Stephen Codrington/Wikimedia Commons
Kolgruva. Foto: Stephen Codrington/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 25 feb 2019

Internationell Resource Panel (IRP), en oberoende vetenskaplig organisation som syftar till att främja  ansvarsfull användning av jordens naturresurser och som backas upp av FN, kommer inom kort att publicera ett paper som kräver strängare internationell reglering för gruvindustrin för att säkerställa långsiktigt hållbarhet.

Dokumentet har redan spridits av FN under rubriken ”Mineral Resource Governance in the 21st Century: Gearing Extractive Industries Towards Sustainable Development”. Där slås fast att nuvarande lagstiftning inte räcker för att säkerställa att sådan gruvdrift som är en del av världsekonomin genomförs på ett hållbart sätt.

Ett antal fattiga länder har gjort sig alltmer beroende av gruvdrift för sin ekonomi, poängterar rapporten. Internationella gruvdrift- och metallrådet (ICMM) fann 2016 att nio länder förlitade sig på gruvdrift för minst 90 procent av deras totala BNP. I Surinam i Sydamerika ligger den siffran på 96,43 procent.

Vad som framför allt oroar IRP är de ökade koldioxidutsläppen, och den därmed förknippade klimatuppvärmningen, från gruvindustrin. Ett exempel är en planerad kolgruva i Australien (Carmichael) som enligt vissa uppskattningar skulle få ett koldioxidavtryck som överstiger Bangladeshs.

Panelen föreslår att alla länder antar en strategisk plan för hur naturresurser ska utvinnas på ett hållbart sätt. De vill också att ett internationellt mineralråd inrättas.